Nyheter fra Fremovers nyhetsstudio

Nyheter fra Fremoves nyhetsstudio søndag 7. juli.