Fra Fremovers nyhetsstudio 03.09.2019

DEL

Solberg ber staten holde fingrene unna lokale avgjørelser

Regjeringen vil styrke det lokale demokratiet og ber fylkesmennene og statlige etater komme med færre innsigelser mot lokale avgjørelser.

I et brev til alle landets fylkesmenn stilet fra kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland tirsdag, bes fylkesmennene om å ta større hensyn til lokaldemokratiet før de fremmer innsigelser til lokale planer.

– Dette handler om at lokaldemokratiet skal stille sterkt. Når du går til valg neste mandag, skal du velge politikere som skal ha innflytelse over utviklingen av sin kommune eller region. Hvis lokaldemokratiet skal ha en egenverdi, må statlige instanser begrense sine innsigelser til lokaldemokratiske valg, sier Solberg til NTB.

Statsministeren er for tiden på en to dagers valgkampturné til en rekke byer og steder i Nord-Norge, Vestlandet og på Sørlandet.

– Det finnes noen overordnede nasjonale føringer. Men ofte opplever jeg at mange statlige instanser forsøker å overstyre mer enn det de bør gjøre, sier Solberg.

(©NTB)

Bevilger 100 millioner til fylkesveien

Regjeringen setter av 100 millioner kroner for å ruste opp viktige fylkeskommunale veier slik at laks og andre eksportartikler kommer raskere og tryggere fram.

Det varslet statsminister Erna Solberg (H) og samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) under et besøk i Bodø mandag ettermiddag. KrFs andre nestleder Ingelin Noresjø og nestleder Ida Gudding Johansen i Nordland Venstre var også til stede.

– Vi har vært opptatt av hvordan staten kan bidra til å ruste opp viktige fylkeskommunale eksportveier. Det vi har konkludert med, er å innføre en ny tilskuddsordning for viktige næringsveier på 100 millioner kroner i neste års budsjett, sier Solberg.

– Ingen har det så travelt som død laks. De skal til markedet på rekordtid, og det vi har sett, er at det er for dårlig sammenheng mellom det statlige veinettet, som har vært enormt mye utbygd og opprustet de siste årene, og de fylkeskommunale veiene, sier Dale.

@NTB

Havarikommisjonen er ferdige på ulykkesstedet i Alta

NTB: Sent mandag kveld avsluttet Statens havarikommisjon sitt arbeid på stedet hvor et helikopter med seks personer om bord styrtet i Kvenvik i Alta. Det opplyser lensmann Øyvind Lorentzen i Alta til VG. Politiet jobber med å samle inn informasjon og gjennomfører tirsdag flere vitneavhør.

– De nærmeste dagene vil vi fokusere på å sammenholde alle opplysningene vi har fått inn gjennom tekniske funn og vitneavhør, sier han.

Flere vitner har meldt seg og blitt avhørt de siste dagene, opplyste politiet mandag. Politiet har blant annet fått Snapchat-bilde fra helikopteret halvannet minutt før det styrtet.

– Helikopterets motor, girboks, hale og andre komponenter skal tas med tilbake til Havarikommisjonens kontorer på Kjeller ved Lillestrøm, sa avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i Statens havarikommisjon til NTB mandag kveld.

Ulykken skjedde lørdag kveld. Alle seks om bord helikopteret døde. Fem av dem var fra Alta, mens piloten kom fra Sverige.

VG: Solberg lover seks nye kampfly. Tre skal være på Evenes

Mandag kom statsministrer Erna Solberg (H) med nyheten om at regjeringen vil fullføre hovedplanen om kampfly, som gjør at Norge får 52 kampfly av typen F-35. Det skriver VG.

– Regjeringen vil i statsbudsjettet for neste år foreslå for Stortinget at man fullfører kampflyanskaffelsen, ved å be om fullmakt til å anskaffe seks kampfly for leveranse i 2024, sier Solberg til VG.

De fleste av de nye kampflyene blir stasjonert på Ørlandet i Trøndelag, men tre av dem vil ha base på Evenes.

– Minimum tre av dem skal til enhver tid være på Evenes og inngå i NATOs beredskap. Det er viktig å ha beredskap også lenger nord i Norge, sier oberstløytnant Vegard Bøthun, stasjonssjef ved luftforsvarets base i Bodø, til VG.

Mener kommunen må sikre legedekning med samisk språk- og kulturkompetanse

Hamarøy Venstre skriver i ei pressemelding at det er viktig å ivareta det samiske perspektivet i nye Hamarøy kommune.

– Hamarøy Venstre registrerer sterke reaksjoner etter ansettelse av to leger i Hamarøy kommune, der en søker med samisk språk- og kulturkompetanse ikke nådde opp. Det er svært gledelig at vi nå har mange leger som ønsker å arbeide i Hamarøy, etter

lang tid med ustabilitet, heter det i meldinga.

Videre skriver lokallaget at Venstre krever en gjennomgang av ansettelsesreglementet, for å sikre at kommunen innfrir Sameloven, Helse- og omsorgstjenesteloven og Pasient- og brukerrettighetslovens krav om samisk språk og kulturforståelse i tjenestetilbudet.

Ankenes uten strøm tirsdag kveld

Fremover har fått inn flere tips om at deler av Ankenes skal ha vært uten strøm tirsdag kveld. – Jeg kjørte forbi flere ganger og så at det var mørkt, sier en av tipserne, som anslår at strømmen var borte i en halvtime før den kom tilbake. En annen tipser opplyser om at strømmen skal ha vært borte i 40 minutter.

Artikkeltags