Nå gjør Maria (34) hundeinteressen til jobb. Foretaket hennes er ett av 50 nye som ble registrert i juli

Niskasaari håper at etterspørselen blir stor etter tjeneste hun tilbyr.