Evenes kommunes lokalhistoriske tidsskrift Fimbul er nå ferdigstilt. Evenes bygdeboknemnd som oppnevnes ved hvert kommunevalg, er redaksjon for tidsskriftet. Årets Fimbul er nr. 38 i rekken av utgivelser. Heftet er på 84 sider med tekst, illustrasjoner, utklipp og mange fotografier, heter det i en e-post fra bygdeboknemda.

I forordet fortelles det at vi får innsikt i forsyningsnemnda sine oppgaver og utfordringer gjennom Andre verdenskrig, om seilbåten Moshulu, utskrift av et intervju med motstandskjempen Olav Ravn, flyktningemottak i Sverige, fortellinger fra krigen samt et par dykk i Charles Ravn-arkivet.

Evenesmark Skytterlags lange historie utgjør også en del av denne utgaven av Fimbul. Historien vitner om hvor viktig foregangsmennesker var for å holde liv i aktivitene tilknyttet skytterlaget.

Bygdeboknemnda skriver videre at de ønsker å belyse historiene om «den lille evenesværing» som gjennom et nøysomt liv holdt liv i samfunnet på sin måte. Historien om skomakeren i Lenvik er ett eksempel på slik virksomhet.

– Vi ønsker også å få inn stoff om hendelser, store eller små, som evenesværinger har opplevd gjennom tidene. Skrives ikke disse ned, vil de i løpet av få år gå i glemmeboken, skriver bygdeboknemnda.