Oppløser Gratangen-selskap

Selskapet Gratangen geology services AS er oppløst.