Nytt styre i Kirkegata 26 borettslag

Alle faste medlemmene i styret ble gjenvalgt.