Oppløser Skjomen-selskap

Krav og innsigelser må meldes innen seks uker.