Narvik kommune meldte 24. februar om et nytt positivt testsvar på covid-19. Personen som testet positivt, er ikke lenger i Narvik kommune. Ingen er i isolasjon, men én nærkontakt er satt i smittekarantene.

– Vedkommende ble testet ved passering av grensa inn til Norge. Etter et kort opphold i egen bopel, reiste vedkommende ut av landet igjen, og er i isolasjon på sitt nåværende oppholdssted, utdyper kommunen i pressemeldinga.

Arbeidet med smittesporing rundt dette smittetilfellet er ifølge kommunen avsluttet og under kontroll.

Dette er det første registrerte tilfellet av covid-19 siden 29. januar.