Avisa Nordland: Med Oddleif Olavsens bortgang har Bodø og Nordland mistet en politiker som har satt tydelige spor etter seg på flere områder. Olavsen ble født i Lofoten, og jobbet som fiske og kvalfanger i flere år før han flyttet til Bodø og utdannet seg som lærer.

I Bodø jobbet han på flere skoler, og var rektor på Alstad ungdomsskole før han gikk inn i politikken på heltid.

Olavsen var politisk engasjert i Høyre i stor sett hele sitt voksne liv. Han hadde lederverv både i Bodø Høyre (åtte år) og i Nordland Høyre (13 år), og var ordfører i Bodø i 1995–1999.

Fra 2003 engasjerte Olavsen seg i fylkespolitikken som representant på fylkestinget, og han ble etter hvert Fylkesråd for utdanning i en periode da Høyre og Arbeiderpartiet samarbeidet om makten i Nordland fylkeskommune.

Olavsen var et mangeårig hovedstyremedlem i Kommunenes Sentralforbund (KS) hvor han gjorde en veldig god jobb. Han var også medlem av Norges Banks sentralstyre og medlem av nå nedlagte Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag.

Men det er umulig å minnes Oddleif Olavsen uten å nevne hans engasjement for og i Bodø/Glimt. Han var førstevalget som målvakt i 1969 – det året Bodø/Glimt ble nordnorske mestere etter å ha slått Mjølner 3–2 i den aller siste versjonen av nordnorsk mesterskap.

Olavsen fulgte nøye med i klubbens indre liv, og de siste årene var han ofte å se på Aspmyra – ikke bare i forbindelse med kamper, men også på hverdager hvor han utgjorde en del av veterangjengen som betyr så mye for Bodø/Glimt.