Torsdag kveld var det stengt for trafikk mellom Bjørnfjell og Kopparåsen på grunn av rasfare. Det meldte Bane Nor på sine hjemmesider like etter klokka 21 torsdag kveld.

Rett før klokka 23 meldte Bane Nor at strekningen var åpen for normal trafikk igjen.

– Jeg kan bekrefte fra togleder i Narvik at det er stans i trafikken i øyeblikket, fordi rasvarslingsanlegget er utløst. Da må vi ut og befare strekningen for å kartlegge både omfang og utstrekning av et eventuelt ras, sier Harry Korslund, pressevakt i Bane Nor.

Det er flere steder på Ofotbanen som er utsatt for ras, og hvor det derfor har blitt installert rasvarslingsanlegg. Rasvarslingsanlegget som har gått av, skal befinne seg på svensk side i nærheten av Vassijaure, cirka en mil fra riksgrensen.

Foreløpig skal det ikke foreligge noen prognose for når strekningen kan åpnes igjen, men mannskaper fra Bane Nor skal være på vei for å befare området og vurdere situasjonen.

Hvor lang tid det vil ta før man kan åpne banen igjen, avhenger av flere forhold.

– Det kommer an på hva mannskapene kommer over av funn når det kommer til omfang og utbredelse, så det er ikke mulig å si noe generelt om varighet. Hvis det har gått et ras, vil det ta lengre tid å rydde i et stort ras enn hvis det har gått et lite ras, sier Korslund.

Mannskaper fra det svenske Baneverket skal ifølge Korslund være på plass for å befare stedet.

Per nå er det først og fremst malmtrafikken mellom Kiruna og Narvik som er berørt av stengningen.

– Hvor mange tog som blir berørt samlet sett, avhenger av hvor lang tid det tar. Det henger sammen med utbredelsen av et eventuelt ras og om det har gått over sporet. Det er en del usikkerheter foreløpig, som først vil bli avklart når vi kommer fram og får sett nærmere på de faktiske forholdene, sier pressevakta.