- Leverandør etterlevde ikke krav til brannsikkerhetstiltak

Varme arbeider var etter alt å dømme årsaken til at et snøoverbygg på Ofotbanen brant sist sommer. – Brannsikkerhetstiltak ble ikke etterlevd, mener Statens havarikommisjon for transport.