Krav til effektivitet kan ha gått ut over sikkerheten

Krav om effektivitet kan ha gått ut over krav til sikkerhet forut for brannen i et snøoverbygg på Ofotbanen i august 2018. Det mener Statens havarikommisjon for transport.