Narvik-initiativ skal bringe nordnorsk fisk rekordraskt frem til europeiske restauranter og middagsbord

Starter opp ny togforbindelse: Jørn Eldby, SINTEF Nord, Stig Winther, Pole Position, og Terje Steinsund i Futurum er klar med direktetog fra Narvik til Malmö og derifra videre til resten av Europa. Foto: Terje Næsje

Starter opp ny togforbindelse: Jørn Eldby, SINTEF Nord, Stig Winther, Pole Position, og Terje Steinsund i Futurum er klar med direktetog fra Narvik til Malmö og derifra videre til resten av Europa. Foto: Terje Næsje

Artikkelen er over 1 år gammel

Toget fra Narvik skal levere fisken på dørstokken til noen av Europas største fiskemarkeder på rekordtid.

DEL

– Nordnorsk fisk har aldri vært så raskt fremme til forbrukerne Tyskland, Frankrike og Italia som det vi fra kommende sommer skal tilby.

– Vi snakker om minimum ett døgn spart. For fersk laks og hvitfisk er dette svært mye. For kunden betyr det kvalitet, for havbruksnæringen betyr det pris, og for oss betyr det nye, lokale arbeidsplasser i denne regionen.

Fly og tog

Det sier Terje Steinsund, Futurum, Jørn Eldby i SINTEF Nord, og Stig Winther i Narvik-avdelingen av Pole Position.

I rundt ett år har det vært jobbet med å se på hvordan nordnorsk fisk kan bringes raskere ut i markedet. Arbeidet omfatter både direktefly ut fra Evenes til Asia, samt tog fra Narvik til kontinentet. Begge deler er ifølge Winther i ferd med å løse seg.

– Sommeren 2019 er realistiske tidspunkt for både fly og tog. Vi har både flyselskap og togoperatør klar, sier Stig Winther.

Saken fortsetter under bildet:

Ferskere enn noen gang: Fisken som fra beste år av kan puttes på det nye toget fra Narvik, vil nå frem til serveringsfatene i Europa ferskere enn noen gang. Arkivfoto

Ferskere enn noen gang: Fisken som fra beste år av kan puttes på det nye toget fra Narvik, vil nå frem til serveringsfatene i Europa ferskere enn noen gang. Arkivfoto

Tog hetest

– Når det gjelder fly er det fortsatt flere uavklarte forhold som må på plass, men dette mener altså Pole Position at de skal få løst

– Vi håper virkelig at de lykkes. Fiskefly kommer uansett, det nok kun et spørsmål om tid. Slik vi ser det, er imidlertid fisketoget det mest brennhete sporet i dag, sier Terje Steinsund i Futurum.

Det er Futurum og Narvik kommune som gjennom Utviklingsprogram Narvik delfinansierer det arbeidet som SINTEF Nord og Pole Position utfører med å få i gang nye fisketransporter.

– Det som vi her er i ferd med å få i gang passer som hånd i hanske med de satsingene på blå næringer, transport og logistikk som er end el av vår strategiske næringsplan, sier Steinsund.

Les også:

200.000 tonn i dag

I dag går fisketransportene ut fra Nord-Norge med trailer og på tog. Av de totalt 500.000 tonnene som produseres i Nord-Norge går rundt 200.000 tonn ut med ARE-togene og Schenkers NRE-tog på Ofotbanen.

De nye fisketogene ut fra Narvik skal opereres av svenske Green Cargo på strekningen ned til Malmö, før fisken går videre via Danmark til blant annet Tyskland, Frankrike og Italia.

– Vi snakker om å nå direkte frem til noen av de største fiskemarkedene i Europa uten forsinkende og fordyrende mellomledd.

– I dag går togene fra Narvik til Alnabru og Gardermoen før den sendes videre ut. Ved å sende fisken direkte til markedene i Europa sparer vi minst ett døgn.

– Jo ferskere fisken er, jo mer konkurransedyktig og verdifull er den, sier Stig Winther.

Svensk gods i retur

To tog i døgnet er forventet å kunne ta unna et årlig volum på rundt 70.000 tonn fisk. Dette skal man få til uten å gå dagens NRE- og ARE-tog i næringen.

– Vi forventer en betydelig produksjonsvekst i Nord-Norge. Bare i det korte løpet snakker vi om ikke mindre enn rundt 100.000 tonn, så det vil være nok å ta av, sier Jørn Eldby.

Skal de nye togtransportene av fisk bli lønnsomme og ha konkurransedyktig pris, er man imidlertid avhengig av retningsbalanse – at det i tillegg til fisken sørover går annet gods på toget nordover.

Det mener SINTEF Nord og pole Position å ha løsningen på.

– Også dette skal vi få til uten å gå de eksisterende togene til og fra Narvik i næringen. Her skal vi utnytte det svenske transportbehovet. Vi skal putte på svensk gods nordover, og laste av etter hvert. At det går tomme vogner den siste delen av strekningen til Narvik, vil ikke være avgjørende for lønnsomheten i prosjektet, sier Jørn Eldby.

Skaper nye arbeidsplasser

I tillegg til at den nye togpendelen mellom Narvik og Malmö vil bety mye for nordnorsk havbruksnæring, vil det gi flere arbeidsplasser i Narvik.

Terje Steinsund i Futurum er forsiktig med å tallfeste.

– Rundt formulert snakker vi om titalls nye arbeidsplasser. men det er vanskelig å anslå eksakt.

– En ting er det økte antall transporter til og fra Narvik, samt håndteringen av togene. Og så er det et spørsmål om hva vi kan få i tillegg. Noen skal sitte en eller annen plass og organisere togene og fylle de med varer.

– Og så er det jo et spørsmål om hva annet vi kan utvikle i tilknytning til disse transportene. Her handler det om å se muligheter, sier Futurum-direktøren.

Artikkeltags