Det blir helt stopp i trafikken fra søndag 2. september klokken 02:30 til mandag 3. september klokken 14:30.

Bane NOR forteller at de i denne perioden har flere prosjekter langs Ofotbanen.

Dette skjer:

Disse prosjektene er i forbindelse med:

Narvik stasjon. Her skal det jobbet med utskifting og endring av togsporene.

Djupvik krysningsspor. Her foregår det sliping og opprydding.

Statnett skal gjøre linje- og mastearbeid på strekningen Sildvik-Rombak.

Fornyelsesprosjekter: Det jobbes på snøoverbygget på Haugfjell og grensen, samt oppfølging av skinnebytte som ble utsatt i forbindelse med brann i snøoverbygget på Bjørnfjell.

Les også:

Det skal også utføres vanlige driftsoppgave, og renseverket skal rense spor.

Beklager støy og støv

All aktivitet vil være knyttet til fornyelse av krysningsspor på Narvik stasjon og vedlikehold mellom Bjørnfjell og Katterat.

Arbeidet kan medføre støy og støv mot bebyggelse og fritidsboliger.

Bane NOR beklager ulempene arbeidet medfører for omgivelsene.

Les også:

Narvik stasjon

I tillegg til arbeidene som foregår 2. og 3. september, blir det arbeid på natten også på Narvik stasjon. Dette skjer fra og med torsdag 30.08.18 klokken 02.30 til fredag 07.09.18. klokken 10.30.

 Arbeidet som skal utføres er i forbindelse med flytting av sporveksel 16 i form av grunnarbeider, etablering av nye føringsveier, sveising og sliping. Dette arbeidet skal foregå like øst for Taralsdviksbrua og kan medføre støy og støv for nærliggende boliger.