Orienterte politikere om elektrisk jernbanesatsing til Narvik: – Responsen var veldig god

Rune Arnøy, havnedirektør i Narvik, fikk orientere fylkespolitikerne om hva finsk satsing for å elektrifisere jernbanen kan bety for Narvik. – Interessen var stor.