Skal teste ekstra tunge tog

Av

Om kort tid vil enkelte av togene på Ofotbanen kjøre med ekstra mye last.