Gjenåpner Sven Hörnells bildespill på Riksgrensen

Når Arctic Train er kommet på sporet, vil også Hörnellbygget med det sagnomsuste bildespillet bli gjenåpnet.