Brannvesenet i Narvik har hatt 315 utrykninger hittil i år – kun 48 av oppdragene gjelder brann eller branntilløp

Flest utrykninger gjelder feil bruk av automatisk alarm eller teknisk/ukjent feil med automatiske brannalarmer.