Feiere har et farlig yrke. De er glad for at kravene til sikkerhet skjerpes

Ta vel imot feieren. Et besøk fra feiervesenet kan redde liv og eiendom. Men sørg for at adkomsten er trygg. Løse takstiger er grunnen til flest ulykker og nestenulykker i feiertjenesten.