Det nye kystlaget startet med å rydde opp mot 10 tonn avfall

Foto:

DEL

Ofoten kystlag startet opp i mars i år. Nå har de nettopp fullført sitt første prosjekt: Miljø.

Siden mars har de ryddet et sted mellom fem og ti tonn avfall fra både land og havbunnen rundt gamle Forsheim forskningsstasjon. Fremover vil nettopp den gamle forskningsstasjonen være base for kystlagets aktiviteter.

Imponerende

– Kystlaget har gjort en imponerende jobb, som nok ikke alle ville orket å gå i gang med. Vi gleder oss til å følge dem videre i utviklingen av stedet, sier prosjektleder for miljøprosjektet i Forbundet KYSTEN, Tuva Løkse.

Les mer om det nye kystlaget:

– Dette er et helt nytt kystlag, og de har gjort en stor dugnadsjobb på Forsheim forksningsstasjon. Det er heller ikke veiforbindelse til stedet, så det er litt av en jobb å frakte alt avfallet til Narvik, sier Tuva Løkse.

Etter at de fikk fraktet avfallet til Narvik Havn ble det fraktet videre av et avfallsselskap.

– De har nylig startet opp, og har til nå mest vært en indre kjerne som egentlig ikke har gått ut for å skaffe nye medlemmer. De har ønsket å rydde først, for å kunne ønske folk velkommen, sier Tuva Løkse.

Hun sier seg veldig imponert over ryddejobben det ferske kystlaget har gjort.

– Det var fullt av gammelt avfall, både på land, i området rundt og under vann, sier hun.

Miljøeffekt

Forbundet forteller at de søkte stiftelsen UNI om midler for å realisere ønsker kystlag har om å bli mer miljøvennlige i driften av sine fartøyer og anlegg.

– Det ville stiftelsen gjerne være med på, og med 600.000 kroner til rådighet ba vi kystlagene komme til oss med sine lokale miljøprosjekter. Vi mottok søknader på til sammen 1,2 millioner kroner, så det var tydelig at kystlagene har stor vilje til å være så miljøvennlige de kan, skriver Forbundet KYSTEN i pressemeldingen.

Fagrådgiver Per-Erik Schulze i Naturvernforbundet har hjulpet med å «sørge for mest mulig miljøeffekt ut av de midlene vi hadde til rådighet.»

Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål, «å fremme allmennyttig virksomhet innen skadevern og miljøvern.» Forbundet KYSTEN er en frivillig kulturvernorganisasjon for blant annet lokale kystlag.

Artikkeltags