1. mai 2021 trådte domstolsreformen i kraft i Norge. Domstolsreformen ble tvunget fram gjennom en hastig Stortingsreform i april, til tross for at man visste at det kommende nye flertallet på Stortinget var imot. Reformen innebar at antallet tingretter ble redusert fra 60 til 23, og antallet jordskifteretter gikk ned fra 34 til 19.

Senterpartiet har hele tiden vært klar på man vil gjenopprette en desentralisert domstolstruktur for å ivareta den lokal rettspleien og sikre folk god tilgang til lokalt forankret og kunnskapsrik konfliktløsning. Det betyr at det skal være en stedlig ledelse som kjenner de lokale forholdene. Krav til kompetanse, fleksibilitet og kapasitet kan løses på en like god måte i en desentralisert struktur som i en sentralisert. Senterpartiet vil stanse trenden hvor mindre domstoler i distriktene tappes for ressurser og i stedet bygge på de fordelene en lokalt forankret domstol gir. Kortere avstander for de som må møte i retten, mer lokalkunnskap og spredte juridiske miljøer i hele Norge er goder vi ikke kan la forsvinne.

Et særs viktig argument presenteres i Fremover 14.10.21, hvor Jon Arne Østvik sier at “det handler ikke minst om å sikre rekrutteringen av advokater lokalt, ettersom det å ha en rett i nærheten betyr mye for advokatenes mulighet til å påta seg oppdrag, og med det også sikre at befolkningen har denne ressursen tilgjengelig.” Tilgang til advokater som kjenner lokale forhold, er avgjørende for at et område har en sikker, åpen og tillitsvekkende rettspraksis. Domstolene har en klart økende saksmengde og flere kompliserte saker. Ofoten Tingrett må derfor sikres tilstrekkelige ressurser slik at saksavviklingen blir god. Narvik Senterparti krever at Ofoten Tingrett, med stedlig ledelse, skal gjenoppstå så fort som overhode mulig.