Mener Narvik blir mindre attraktiv om tingretten blir borte

– For Narvik vil det være en svært alvorlig situasjon om tingretten blir nedlagt. Flere arbeidsplasser blir borte, og på sikt vil det gjøre byen mindre attraktiv for jurister.