Advarer mot færre tingretter

Arne Eirik Kirkerud, sorenskriver ved Ofoten tingrett, mener forslaget om å legge ned to av tre tingretter ikke vil bedre rettsikkerheten.