Pensjonerer seg – kan åpne for felles domstolledelse i Narvik og Harstad

Sorenskriver Arne Erik Kirkerud (65) pensjonerer seg 1. desember. Fra samme dato kan ledelsen for tingrettene lokalisert til Harstad og Narvik bli slått sammen.