Sjåfør frifunnet for brudd på kjøre- og hviletid

Ofoten tingrett mener det er betenkelig, av flere grunner, når det i en sak har vist seg at Statens vegvesen ikke har rutiner for å undersøke om fartsskrivere kan ha tekniske feil.