Ofrer vi utdanning for å stoppe et vedtak?

Foto:

Av
DEL

MeningerFAU Ankenes har anmeldt kommunen for et ulovlig fattet vedtak i forbindelse med at 8.-trinnet skal flyttes til Narvik ungdomsskole til høsten å gå sine tre år der.

Foreldre til høstens 8.-klassinger som det er vedtatt skal til byen for å gå sitt ungdomsskole løp, ble tirsdag kalt inn til møte med FAU Ankenes. Møtet skulle det dreie seg om informasjon rundt skolebytte for høstens 8.-trinn. Ankenes skole må renoveres på grunn av helseskadelige forhold og dermed må de ha frigjort plass til dette. Derfor må høstens 8.-trinn vike plass for sitt ungdomsskoleløp slik at det blir plass for de øvrige elever på Ankenes skole. Her vil jeg vise til rapport fra Sveio hvor tingenes tale er klar. Mellomtrinnet på Ankenes må stenges på grunn av overhengende helsefare. Det er i dag kun avstengt tre rom i forbindelse med dette.

Møtet tirsdag dreide møte seg derimot i størst grad om uenighet om skolestruktur, synsing om kompetanse til de folkevalgte i Narvik kommunestyre og udugelighet i saksbehandlings kutymer.

På møtet deltok også en representant fra LUFS via Skype for å informere oss om at FAU og Ankenes vel hadde levert inn en klage på det allerede fattede vedtaket om å flytte høstens 8.-klassinger til den nye storskolen i sentrum. LUFS (Landsforeningen for nærskole) er altså engasjert av Ankenes vel for å forfatte en klage på vedtaket gjort av Narvik kommune.

Representanten fra LUFS hadde misforstått strukturen av klagen. Han trodde saken gjaldt nedlegging av en lokalskole, når realiteten på Ankenes er at det er trinn som skal reduseres for en periode for å skape plass til de øvrige elever. Representanten henviste også til lovverk om nærskole, men kunne ikke svare på hva som var definert som geografisk nærområde.

En annen ting som heller ikke ble nevnt var lov om helse og miljø. Denne er ufravikelig spesielt i forhold til opplæringsloven. Så lovhjemlingen det ble referert til vil ikke gjelde i og med at deler av Ankenes skole er stengt grunnet forhøyede radon-målinger, mugg og andre helseskadelige tilstander.

Det ble argumentert for at skolen på Ankenes skulle bestå, eventuelt som den beste 1-7 skolen i Narvik sentrum, men dette var ikke viktig å snakke om. Det eneste som gjaldt for tirsdagens møte var å få frem at kommunen hadde gjort en saksbehandlingsfeil og dermed skulle vedtaket stoppes.

8.-trinnet fra Ankenes skulle ikke starte på den nye skolen i sentrum, for dette var etter noens mening som om: «sier du ja til å sende 8.-trinnet nå til byen til høsten, vil det være likestilt med å ønske å legge ned Ankenes ungdomsskole.»

Skolestrukturen er en debatt som skal tas opp til høsten. La oss her på Ankenes stå sammen for å skape den beste mulige skolen. La Ankenes barne- og ungdomsskole bli levedyktig. La oss skape en skole ungene blir stolte av, og gjerne en 1.-10. Nå skapes det kun splid for å bevare noe som ikke er bevaringsverdig.

Til høsten når skolestrukturen i Narvik kommune skal opp til behandling, bør saken heves. Debatten om den nye skolestrukturen bør ikke være negativt. La den være løsningsorientert og fruktbar. En frigjøring av plass nå vil kunne føre til et bedre grunnskole tilbud for denne gruppen som får være igjen på Ankenes.

Mange foreldre til barn i 7.-trinn på Ankenes sitter nå igjen etter møte i går med mer usikkerhet og er redde for hva som nå kan skje med ungene våre. Jeg vil stille spørsmål jeg håper klagerne tar stilling til:

- Kan vi risikere å «ofre» ungenes utdanning på 8.-trinnet for å stoppe et vedtak? Dette vil føre til at ungene får en dårligere skole-gang preget av usikkerhet.

- Er konsekvensene sett på om hva det vil kunne føre til å stoppe en slik prosess? Det er mye stress for ungene å slutte på barneskolen og gå over på ungdomstrinnet. De trenger ikke mer støy og uro enn det allerede er i et hormonelt sinn.

Jeg føler at det er et godt og trygt alternativ å flytte trinnet for å ta dere ungdomsskoleopplæring på Narvik ungdomsskole. Dette for å få en bedre og tryggere skolegang som jeg gjerne skulle sett var på Ankenes, men når forholdene er som de er, er nye Narvik ungdomsskole et godt alternativ. Dessuten vil jeg legge til at det tar like lang tid fra øverst i Skistua til nyskolen som fra Ankenes sentrum til nyskolen. Og Ankenes er en bydel i Narvik.

En stor del av kullet som skal starte til høsten er fra Håkvik og Skjomen. De må uansett ta buss til skolen. Andre som tar buss fra for eksempel Hatteberget og Emmenes vil nå få dekket bussutgifter og er glade for det.

Det viktigste er at ungdommen får en trygg og god skolegang med et forutsigbart, trygt og godt skolemiljø med et godt pedagogisk tilbud, og dette vil være å finne på Narvik ungdomsskole. Et slikt pedagogisk skoletilbud vil ikke være mulig å tilby på Ankenes per i dag. Jeg ser kun positive ting med denne løsningen:

- De ca 70 elevene vil som første kull være med å utvikle en kultur på skolen.

- Elevene har allerede valgt valgfag og av den grunn er de allerede i gang på Narvik. Disse valgfag kan ikke gjennomføres per i dag på Ankenes.

- Elevene har forsonet seg med å måtte vike plass på «sin» skole for at alle elever på Ankenes skal få et godt og trygt skoletilbud.

Isteden for å berømme disse unge elevene som faktisk viker plass for at skoletilbudet på Ankenes skal bli godt for alle elever, blir disse elevene nå satt i uvisshet om hvordan deres fremtidig ungdomsskoleløp vil bli

Ankenes-forelder

Isteden for å berømme disse unge elevene som faktisk viker plass for at skoletilbudet på Ankenes skal bli godt for alle elever, blir disse elevene nå satt i uvisshet om hvordan deres fremtidig ungdomsskoleløp vil bli. Dette er ikke riktig!

Vær så snill å la ungene få ro nå. Ikke være redde for å si hva de vil. Hedre dem for deres offer med å tilbringe skoledagen på en annen skole, og la ungene ta sommerferie trygge på at de får valgene sine i valgfag til høsten.

La elevene fra Ankenes/Håkvik og Skjomen få starte på Narvik ungdomsskole til høsten og gå der i tre år.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags