Det er på tide å reforhandle kraftavtalene med EU, mener Europabevegelsens leder Heidi Nordby Lunde. Hun viser til at forutsetningene er endret fra den gangen EU baserte seg på regulerbar kjernekraft og kullkraft. Lunde har helt rett!

Kraftavtalene er i stor grad basert på EUs regelverk for grensekryssende krafthandel. Vil Europabevegelsen også støtte Nei til EUs krav om reforhandle selve hovedårsaken til strømpriskrisa, nærmere bestemt direktivene og forordningene i EUs tredje energimarkedspakke, som er tatt inn i EØS-avtalen?