Gå til sidens hovedinnhold

Øk minstepensjonene over fattigdomsgrensa

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Minstepensjonister har ikke behov for skattekutt fordi de ikke er i skatteposisjon. De betaler ikke skatt på minstepensjonene sine ettersom de får det automatiske skattefradraget som utligner ilignet skatt. Skattefradraget som er maks kr 30 000 blir ikke fullt ut utnyttet ettersom ilignet skatt er mindre enn skattefradraget. Derfor har ikke behov for mer skattekutt ettersom netto utbetalinger av minstepensjoner er det samme som før skattekutt. Rettere sagt at minstepensjonister lever ikke av skattekutt som ikke gir mer penger til mat og betale de nødvendige utgiftene i hverdagen. Alderspensjonister med alderspensjoner over minste pensjonsnivå vil merke noe til skattenedsettelse som gir noe mindre skatt som medfører høyere netto utbetalinger etter skatt hver måned. De alderspensjonistene med de høyeste alderspensjoner vil ved skattekutt få merkbart mindre skatt og desto mer i netto utbetalinger. Minstepensjonistene og de med pensjonistene like over minstepensjonsnivå SKAL ha høyere pensjon i stedet for skattekutt.

Løsningen er å øke minstepensjonene over fattigdomsgrensa som er ca kr 320 000 i året før skatt for enslige ifølge EU-normen. Det vil si at EU-normen er 60 % av medianinntekt i Norge, ca kr 540 000 i året før skatt for arbeidstakere. I tillegg til dette kan minstefradraget økes fra kr 85 000 til kr 125 000 som gir en økning på kr 40 000 i minstepensjon. Dette gir en effekt på ca kr 9 200 mindre skatt som følge av en økning i minstefradraget. Skattefradraget på maks kr 30 000 blir dermed fullt ut utnyttet ved alderspensjoner opptil kr 198 000 og deretter avkortes skattefradraget med pensjoner over kr 198 000. Et bedre alternativ er å bytte ut dette skattefradraget med et annet skattefradrag som gir full skattebegrensning for lav inntekt med liten skatteevne. Det forutsetter at alminnelig inntekt etter fradrag ikke er over ca kr 145 000 og nettoformuen ikke overstiger kr 200 000. Dette skattefradraget med full skattebegrensning skal gis automatisk slik at alderspensjonister slipper å måtte søke om det hvert år. Skattebegrensningen avkortes dersom alminnelig inntekt overstiger ca kr 145 000 og nettoformuen er over kr 200 000.

Når det gjelder trygdeavgiften med lav sats på alderspensjoner og pensjoner for øvrig har denne en sats på 5,1 %. Denne satsen må endres til 8,2 % som er det samme for lønnsinntekter og andre inntekter som arbeidsledighetstrygd, arbeidsavklaringspenger, sykepenger og uføretrygd. Trygdeavgiften på 8,2 % samsvarer en økning med å løfte minstepensjonene over fattigdomsgrensa som er før skatt. Dette gir fordeler for alderspensjonister med minstepensjoner og pensjoner over minste pensjonsnivå. Det blir høyere netto utbetalinger selv om effekten av økt skatt blir mindre enn netto utbetalinger av alderspensjoner. Minstepensjoner over fattigdomsgrensa medfører at merforbruket utover normalforbruket utgjør ca 25–30 % som gir bortimot et korrekt bilde av merforbruket.

Jeg mener at dette er den riktige måten å gjøre det på som er til fordel for alderspensjonistene som mottar utbetalingene av de lave pensjonene hver måned. Det er et krav om at minste pensjonsnivå skal bli løfter over fattigdomsgrensa for at minstepensjonister skal ha en romsligere økonomi og en bedre hverdag. Da slipper de å måtte snu og vende på krona for å finne ut om hvilke regninger som skal betales til enhver tid. Minstepensjonistene og pensjonistene med lave pensjoner skal ha høyere pensjoner slik at de skal klare seg for å betale de faste utgiftene i hverdagen. Det er dagens alderspensjonistene som har lagt grunnlaget med å gjøre grovarbeidet med å dyrke og produsere der de neste generasjoner med framtidige alderspensjonister høster fruktene av det som blir sådd. Er ikke dagens alderspensjonister mer verdt enn minste pensjonsnivå som er 2,0 G ca kr 187 000? Det er et krav om at minste pensjonsnivå skal økes fra 2,00 G til 3,30 G som tilsvarer fattigdomsgrensa. Økningen av minste pensjonsnivå SKAL skje i den nærmeste tiden som kommer og ikke bli trukket ut i tid.

Arnt Elling Hanssen

Pensjonistpartiet Sortland

Kommentarer til denne saken