Alle sparebankene i Narvik har rekordlav rente

Bank­sjef: – Vi sender ut mel­ding til våre eksisterende kunder om en generell rentenedgang, sier banksjef Sigve Stokland i Ofoten Sparebank.
- For kundene er rentesituasjonen meget gunstig nå, sier administrerende direktør Elling Berntsen i Sparebanken Narvik. Arkivfoto

Bank­sjef: – Vi sender ut mel­ding til våre eksisterende kunder om en generell rentenedgang, sier banksjef Sigve Stokland i Ofoten Sparebank. - For kundene er rentesituasjonen meget gunstig nå, sier administrerende direktør Elling Berntsen i Sparebanken Narvik. Arkivfoto

Artikkelen er over 5 år gammel

Nå er det mulig å se 2 - tallet på boliglånsrenten hos alle sparebankene i Narvik.

DEL

Det er resultatet etter at Norges Bank satte sty­rings­ren­ta ned til 1,25 pro­sent.

Kan snu fort

– Vi har allerede endret vår prisliste for nye ungdomslån til 2.95 % og har under vurdering rentenedsettelser for øvrige låne- og innskuddskunder, sier banksjef Sigve Stokland i Ofoten Sparebank.

– Konkurransen om kundene er rimelig høy og vi markedstilpasser oss. Vi reduserer boliglånsrenta med inntil 0,4 prosentpoeng. Så vår beste flytende rente er 2,90 prosent. For kundene er rentesituasjonen meget gunstig nå, sier administrerende direktør Elling Berntsen i Sparebanken Narvik.

Sty­rings­ren­ta var 10,87

Begge de to banksjefene er tydelige på at situasjonen på rentemarkedet fort kan snu, selv om ekspertene har uttalt at rentenivået vil være lavt i flere år fremover. Det er mange faktorer som spiller inn. Bakgrunnen for den siste reduksjonen i styringsrente, var fallende oljepris og dårlige utsikter for vekst i norsk økonomi.

– Et så lavt rentenivå er et sykdomstegn for norsk økonomi. Vi har ikke en lukket økonomi og må være forberedt på at noe plutselig kan skje, og at renta skvetter opp igjen. Derfor må ingen låne over evne, råder Sigve Stokland. Han understreker imidlertid at de fleste makroøkonomer mener at rentene vil forbli lave i lang tid framover.

– Det er vanskelig å spå rentebildet i fremtiden. Rentenivået har vært lavt i en relativt lang periode nå. Vi må ta høyde for en renteoppgang, men om det skjer om ett, tre eller fem år, det er vanskelig å spå om. Vi er avhengige av ting som skjer i Europa og om vi klarer å utvikle næringslivet, for å kunne sikre stabilitet, sier Elling Berntsen.


I oktober 1992 var styringsrenten 10,87 prosent.

Siden den gangen har den gjennom noen bølgedaler gått nedover.

I februar 2004 var den 2 prosent. I august 2008 var den oppe i 5,75 prosent.

I juli 2009 var den det samme som nå; 1,25 prosent. Siden da har den ligget temmelig jevnt rundt 2-tallet. Det er vanskelig å være skråsikker om fortsettelsen

Ne­ga­tiv ren­te

Da skøytekongen Hjalmar ”Hjallis” Andersen ble spurt om hvor raskt det var mulig å gå på skøyter, svarte han: ”Du kann itj’ gå på null”. Men akkurat dette gjelder visst ikke for styringsrente.

Hehe. Den sveitsiske sentralbanken innførte før jul negativ styringsrente. Minus 0,25 prosent for å hindre at landets valuta blir for sterk. Men styringsrenta er bare ei signalrente. Pengemarkedsrenta i Norge er for tiden ca. 2,3 prosent for de rimeligste lånene til banker på vår størrelse, sier Sigve Stokland.

Artikkeltags