Totalt for Avinors lufthavner ser man en nedgang på 11 prosent, melder Avinor selv i en pressemelding.

Noen flyplasser har imidlertid en oppgang. Blant disse er Harstad/Narvik lufthavn Evenes.

Lave tall fra fjoråret

I fjor hang koronapandemien fremdeles tungt over oss og påvirket ferieplanene våre. I mange ferieland var det strenge innreiseregler og restriksjoner i landet. I år er situasjonen en ganske annen. Grensene er stort sett åpne og restriksjoner er nesten en saga blott.

I juni 2021 var det totalt 43.399 passasjerer som reiste til eller fra Evenes som hadde en innenlands destinasjon på billetten sin. I 2022 har det vært en oppgang på 82 prosent. I juni i år har nemlig 75.228 enten ankommet eller forlatt Evenes på vei til en annen norsk lufthavn.

Fra mai i år til juni i år har det vært en oppgang på 13 prosent.

Overgår 2019

I juni reiste 4.639.625 passasjerer til eller fra en lufthavn tilknyttet Avinor.

Antall reisende til og fra Avinors lufthavner er opp 205 prosent sammenlignet med juni 2021, da tilsvarende tall var 1.521.345. Fra samme periode i 2019 er det imidlertid en nedgang på 11 prosent, da det var 5.189.170 passasjerer, skriver Avinor i pressemeldingen.

– Flere steder registrerer vi at vi har flere flybevegelser i 2022 enn i 2019. Det innebærer at det er høy aktivitet på våre lufthavner, sier Joachim Westher-Andersen, kommunikasjonssjef i Avinor.

For Evenes viser tallene nettopp dette.

Sammenligner man 2022 med 2019 ser man en 10 prosents økning i antall passasjerer som er innom Evenes. Flyaktiviteten har også gått opp. I 2019 var det 736 kommersielle fly som kom til eller dro fra flyplassen. I 2022 var det 823 fly innenfor samme kategori. Dette tilsier en økning på 12 prosent.

Dette altså til tross for flytekniker-streiken som fant sted i juni. For Evenes har det nok mye å si at flyselskapet Flyr har kommet på banen med seks ny flyvninger tur/retur Evenes i uken.

Ser man på hele året så langt er oppgangen på 154 prosent sammenlignet med 2021. Fra 2019 er det dog en liten nedgang på 2 prosent foreløpig.