NVE varsler om en økning i skredfare i Sør-Troms og Tromsø-området tirsdag. Faregraden går opp fra 2 (moderat fare) til 3 som betyr betydelig fare.

I Sør-Troms kan det også ventes naturlig utløste flakskred, advarer Hovedredningssentralen for Nord-Norge.

På www.varsom.no bes det om at alle er forsiktig i terrengfeller og i bratte heng til nysnøen har stabilisert seg.

På varsom.no står det blant annet om flakskred:

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

I Ofoten er det de varslet faregrad 2, altså moderat skredfare tirsdag og onsdag. Men alle blir bedt om å være varsom i terreng der nysnøen har bundet seg i myke flak til nysnøen har stabilisert seg.

Tirsdag melder meteorologene sørøstlig bris, på kysten av og til nord og nordøstlig liten kuling. Snøbyger, vesentlig i ytre strøk i Troms.

I Nordland meles det østlig bris, på kysten i nord til dels liten kuling av skiftende retning. Enkelte snøbyger i nord. Ellers opphold og til dels lettere vær.

Onsdag melder det øst og sørøst bris, frisk bris utsatte steder i Norland og Troms. Om kvelden liten kuling i Nordland. Delvis skyet, oppholdsvær.