Nødlandet med Fly Viking. Nå selger han Viagra, øl og drivstoff

– Det er nødvendighetsvarer.