I løpet av denne uken skal oljevernberedskapen i Nordland trenes. Dette er en samarbeidsøvelse mellom beredskapsorganisasjoner i Rana, Salten og Ofoten (Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensing – IUA-er), Norsk Oljevernforening for Operatørselskap (NOFO) og Statoil.

Ikke gå glipp av nyheter! Få tilgang på Fremover+ her.

Beskytte

-Vårt hovedformål er å beskytte norske kystnære områder fra akutt forurensing. Gjennom å øve og trene på oljevern sammen med våre samarbeidspartnere vil vi være langt bedre rustet til å håndtere en hendelse. Vi kommer til å ha mannskaper fra Narvik Havn, Ofoten Brann og Evenes og Tjeldsund kommune ute i felt i Bjerkvik samtidig som vi setter innsatsstab i Narvik, sier Øistein Kaarbø i Ofoten IUA i en pressemelding.

Bruker store mengder popcorn

Under øvelsen skal deltakerne trene spesielt på å håndtere akutt oljeforurensing fra en offshoreinstallasjon, men treningen er også relevant hvis en malmbåt skulle grunnstøte i Ofoten. Det legges spesiell vekt på å etablere en riktig beredskapsorganisasjon samt gjennomføring av effektive kommandolinjer i egen organisasjon og mellom ulike organisasjoner.

- I tillegg har vi egne treningsmål som også innebærer test og bruk av utstyr.  Vi vil blant annet sette ut oljelenser fra land og øve på utvalgte strandrenseteknikker. For å simulere olje på sjøen kommer vi til å bruke store mengder popcorn, sier Øistein Kaarbø i Ofoten IUA.

Viktig å øve

Som operatør på norsk sokkel er Statoil ansvarlig for å håndtere eventuelle akutte utslipp fra egne innretninger. Ved større utslipp vil Statoil søke bistand hos NOFO og deres samarbeidspartnere som deretter vil iverksette oljevernberedskapen i kommunene.

Visste du at du kan dele ditt abonnement gratis med fire familiemedlemmer? Les mer her.

Denne type øvelse er svært viktig for den videre utvikling og forbedring av oljevernberedskapen på Norsk sokkel.

-Trening på etablering av oljevernorganisasjon og gjennomføring av effektive kommandolinjer både hos oss og hos våre samarbeidspartnere er gull verdt for oss. Det vil gi oss verdifull innsikt i forbedringsområder, måten vi skal jobbe sammen på og hvordan vi best mulig kan håndtere en slik uønsket hendelse, sier Einar Lund, øvelsesansvarlig i Statoil.  

Praktisk info:

  • Øvelsen pågår 13.-15. september og er en felles øvelse mellom Statoil og NOFO. Målet er å etablere en riktig beredskapsorganisasjon og øve samhandlingen mellom IUA-ene, NOFO og fiskeflåten
  • For Ofoten IUA sin del vil det settes innsatsstab i Narvik Havns lokaler den 14. og 15. september. Om lag 30 personer vil delta i feltøvelsen i Hamnvik, Bjerkvik den 15. september.
  • NOFO og Statoil etablerer sine beredskapsorganisasjoner på hhv Sandnes og Sandsli
  • IUA-ene trener i sine respektive områder; Ofoten, Salten og Rana
  • Innsatsgruppe kyst (IGK) øver i Salten