Den norske stat har rekordhøye inntekter som følge av de høye oljeprisene. Folk flest, derimot, har fått dårligere økonomi som følge av høyere strømpriser, høyere bensinpriser og økende rente. Fremover vil matvareprisene øke enda mer, som følge av økte transportkostnader og økte priser på matvarer vi importerer fra utlandet. Nordmenn får dårligere råd som følge av at kostnadene går kraftig opp.

De fleste vesteuropeiske land har valgt å sette ned bensinavgifter eller utbetaler direkte støtte for å hjelpe bilistene med rekordhøye drivstoffpriser. I revidert statsbudsjett hadde stortingspolitikerne og Regjeringen mulighet til å redusere eller fjerne drivstoffavgiftene. Det unnlot de å gjøre.

Parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad, sa før stortingsvalget i 2021 at Senterpartiet er en garantist for at bensinprisene i Norge skal ligge under 20 kroner. Senterpartiets leder og nåværende finansminister Trygve Slagsvold-Vedum uttalte i 2018 at 16 kroner per liter bensin var altfor dyrt. Senterpartiet har kanskje glemt dette etter at de kom i regjering? Heldigvis for politikerne i Senterpartiet ble den sovende paragrafen som kunne straffe politiske løftebrudd med fengselsstraff, fjernet i 2008.

Mens Regjeringen «følger situasjonen nøye» og velger å beholde dagens skyhøye drivstoffpriser i samråd med stortingspartiene med unntak av FrP, blir staten rikere.

Liberalistene vil fjerne alle avgifter på bensin som strakstiltak. Med en bensinpris på 25 kroner, vil en fjerning av alle avgifter redusere bensinprisen til litt over 13 kr. Hovedårsaken til den høye bensinprisen er drivstoffavgiftene, som både røde og blå regjeringer har økt fra år til år.