Gå til sidens hovedinnhold

Om debattklima i vindkraftsaken i Narvik

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I dette innlegg vil jeg kommentere Narvik kommunes oppfatning om debattklimaet i forbindelse med framsatte forslag om arealer for vindkraftanlegg i Narvik kommune. Undertegnede og kommunens øvrige befolkning fikk alle sjokk over at det i det hele tatt var mulig å komme med forslag om fem forslag mulige områder for vindkraft i vår kommune, da nyheten ble kjent i Fremover. Senere ble tallet 7, og etter hvert hele tallet 10–15 nevnt. Etter dette første sjokket, ble svært mange engasjert og kom med innlegg i Fremover om forslagene, konsekvenser av disse, og etter hvert reaksjoner på hemmeligholdet om forslagsstillere.

Opptakten til denne seneste debatten om vindkraft er også Naturvernforbundets avsløring allerede tilbake i april 2020 om at Nordkraft hadde forsøkt innledet samtaler med grunneiere for mulig etablering av vindkraftanlegg i fjellpartiet mellom Medby til Leirvik (områder nær Bjerkvik). Naturvernforbundet i Narvik har således tidligere stilt seg kritiske til bygging av vindkraftverk i vår region, som allerede har stor overproduksjon av vannkraft. Dette er også nylig bekreftet av direktør i Nordkraft AS Erik Frantzen.

Reaksjonene fra rådmann og høyrepolitiker var imidlertid å være raskt ute med karakterisering av debatten som «et debattklima som savner sidestykke», «å ta debatten i feil retning». Da må vi spørre: Hva hadde du forventet herr rådmann? Hva mener Skjønnås og Rosenmeyer at debatten konkret skulle dreie seg om? Dette forsøk på ta ut kontakten eller utladning av debatten klarer dere imidlertid ikke.

Respekteres ikke folks velbegrunnede synspunkter i sine innlegg mer enn dette? For eksempel 26 år gamle Gabriels innlegg i Fremover om hvor viktig naturen er for folk som kan tenke seg å flytte tilbake til Narvik, eller Morten Lorentzen som bor i Narvik og frykter at etablering av flere vindparker i Narvik vil føre til fraflytting og ikke tilflytting, og selv truer med å flytte fra Narvik om det kommer flere vindturbiner? Eller Toril Larsens velbegrunnede innlegg om å «ødelegge naturen for å berge klimaet» og Jan Åge Riseths opplysende innlegg om naturens verdi som reinbeiteområde, berørte natur? Videre hytte- og turistforeningers, samt representanter for reiselivsnæringens innlegg om vindkraft som truer Narviks natur, jakt, fiske, opplevelser, turområder og reiseliv?

Var det ikke gode nok eksempler på en debatt om hva denne saken handler om, representert av folk som vil bli berørt av utbyggingen? Partiet Rødt har også hatt offentlige innlegg, og så kom Vegard i SV og stilte et betimelig spørsmål om kommunens hemmelighold, fordi alle spurte seg hvem det var som hadde spilt inn alle disse forslag til områder for vindkraftutbygging inn i kommuneplanen. Det har ingen andre gjort, verken før eller etter ham. Var det da debatten tok en feil retning? Eller var det fordi debatten tok en retning som kommunens ledelse ikke ønsket? Og hva er grunnen til den totale taushet fra majoriteten av kommunens politikere? Er det fordi dette anses som en administrativ, og ikke en politisk sak?

Ordfører sier i 17. mai-taler at vi skal ha åpenhet og debatt i ny kommune. Men ønsker man faktisk det? Hele serien med intervjuer med rådmann i Fremover viser både mangel på respekt for selve debatten, og for folk som deltar i den. Det man egentlig gjør, er nettopp det de sier debattantene gjør – kritiserer debattens retning, heller enn å diskutere innholdet i de innlegg folk har kommet med. «Man kan jo også lure om rådmann faktisk har lest alle innlegg i debatten?» Ordfører virker heller ikke spesielt interessert i denne. Det er representantene befolkningen i kommunen skal forholde seg til fram til valget 2021- det blir et naturvalg!

Å være villig til å ødelegge vår flotte, nordnorske natur og kulturlandskap som vi har hatt i flere generasjoner, ikke respekterer de mennesker og dyr som skal vokse opp, bruke og leve i den, og ikke forstå at folk har følelser og behov for alt dette – er for mange helt uforståelig. Og det gjelder folk i hele landet som har reagert på planene. Det synes også å være viktigere for kommuneledelsen å drive hemmelighold på vegne av næringslivet, enn å sørge for åpenhet og dialog med oss som bidrar med penger inn til kommunekassa, og som vil bevare våre egne ressurser og verdier for ettertiden.

Derfor ble også Facebook -gruppen Motvind Ofoten etablert den 3. februar i år for å spre kunnskap om vindkraft. Vi er nå over 1.800 medlemmer og har som mål å bygge opp en organisasjon mot vindkraftutbygging av hensyn til alle negative konsekvensene for naturen, menneskene, plante- og dyrelivet i Ofoten. Samtidig etablerte også unge under 40 sin Facebook-gruppe mot dette, som nå har over 1.600 medlemmer. Det ser derved ut som det er vi innbyggere selv som må gjøre det vi kan for å bevare naturen i kommunen, for dette synes ikke å være viktig for kommuneledelsen og de politikerne som styrer nå.

Kommunestyret har vedtatt – på tross av fagmyndigheten NVE sin tidligere tilrådning om at våre områder ikke er aktuelt for vindkraftutbygging, at kommunen ønsker dette i den nye kommunen – helt uten at innbyggerne har medvirket i beslutningen. Debatten kan imidlertid tyde på at kommunen og politikere synes å være svært i utakt med sine innbyggere, og derfor må folk selv føre den på egne premisser framover.

Kommentarer til denne saken