Også vi i SV er gjennom media kjent med at det er for noen uker siden kom en henvendelse fra kommunaldepartementet til Hamarøy kommune ut fra at departementet visstnok mente at Hamarøy kommune var en av kommunene som var «tvangssammenslått». Etter det vi mener å huske sa kommunestyret i gamle Hamarøy klart ja til å bli slått sammen med en del av Tysfjord kommune.

Ei gruppe innbyggere i Hamarøy kommune har nylig levert et innbyggerforslag til ordføreren med krav om at «tvangssammenslåingen» reverseres. Kommunestyret må da behandle forslaget. Om forslaget ikke får flertall i kommunestyret, har denne gruppa bebudet at de vil sende sitt krav til departementet.

Det er også nevnt fra innbyggerinitiativet at de ønsker ei folkeavstemning der temaet skal være oppløsning av nye Hamarøy kommune eller ikke.

Det nokså spesielle med dette innbyggerinitiativet er at de primært ønsker at en del av tidligere Tysfjord kommune fortsatt skal følge med sammen med gamle Hamarøy, nemlig Storjord- og Korsnesområdet. De ønsker ikke områdene fra og med Drag, Musken og østover og nordover. Meget spesielt – og splittende – etter manges oppfatning! Sekundært ønsker innbyggerinitiativet at gamle Hamarøy skal bli egen kommune i framtida.

Innbyggerinitiativet fikk nokså mange underskrifter. Det at mange i Hamrøy kommune ønsker å splitte opp kommunen etter bare ca. to år, tyder på stor splittelse og lite samhold. Utspillet om at innbyggerinitiativet bare ønsker å "beholde" en del av Tysfjord har ført til stor debatt, og tildels sterke reaksjoner.

Det spesielle når det gjelder denne saka er jo at den kommunen som ble delt, Tysfjord, er borte. Det er faktisk slik at Tysfjord kommune ble tvangsdelt av et stortingsflertall som vedtok å dele kommunen. Mot flertallet i Tysfjord kommunestyre!

En del av Tysfjord kommune ble slått sammen med gamle Hamarøy kommune, til en ny kommune.

En del av Tysfjord kommune ble slått sammen med Ballangen og gamle Narvik kommune, til en ny kommune.

Dersom det skulle bli slik at ei ev. folkeavstemning i Hamarøy viser flertall for at deler av eller hele delen av Tysfjord som 01.01.2020 ble innlemmet i nye Hamarøy ikke fortsatt skal være en del av Hamarøy kommune – hva så?? Vil departementet virkelig følge opp denne prosessen, som egentlig er igangsatt derfra? Og hva kan da skje? Har ledelsen i departementet virkelig skjønt hva den har satt i gang? Vil da departementet så fremme oppløsningssak for Stortinget?

Det har seg selvfølgelig slik at ei ev. oppløsning av Hamarøy kommune vil ha store konsekvenser. Ikke minst for sørvestre del av Tysfjord, men også for nåværende Narvik kommune!

På denne bakgrunn er våre spørsmål til kommunestyret i Narvik følgende:

  • Har Narvik kommune på lik linje med Hamarøy kommune fått henvendelse fra kommunaldepartementet? Hva inneholder i så fall denne henvendelsen?
  • Hva har Narvik kommune foretatt seg formelt etter at henvendelsen fra departementet kom til «tvangssammenslåtte» Hamarøy kommune?
  • Har departementet virkelig forstått bakgrunnen for dannelsen av de to nye kommunene?
  • Hvilket syn har ordføreren – og kommunestyret – på den situasjonen som har oppstått på bakgrunn av departementets henvendelse til Hamarøy kommune?

Mange innbyggere spesielt i hele tidligere Tysfjord kommune er naturlig nok opptatt av det som skjer, og hva som kan skje! Og det er betimelig at kommunestyret i Narvik snarest tar opp saka til formell behandling og kommer med en uttalelse. Jeg tror jeg har nokså mange med meg når jeg skriver dette.