Ønsker å minske ensomhet med fest – men støtte fikk de ikke fra Kulturrådet

Narvik studentersamfunn søkte Kulturrådet om støtte til å arrangere Sundance 2021 og 2022.