Seks maritime patruljefly på Evenes i stedet for fem. Det ser forsvarsminister Frank Bakke Jensen på som ett av flere langsiktige tiltak som erstatning for den havarerte fregatten KNM «Helge Ingstad».

Svekket operativ evne

Da forsvarsministeren tirsdag formiddag orienterte Stortinget om forliset med KNM «Helge Ingstad» i Hjeltefjorden nord for Bergen 8. november i fjor, la han fram ulike alternativer med tiltak som erstatning for tapet av den operative evnen etter havariet av fregatten KNM «Helge Ingstad».

– Havariet har ført til negative konsekvenser for Forsvarets operative evne, sa forsvarsministeren da han orienterte Stortinget.

Kortsiktige tiltak

De kortsiktige tiltakene som forsvarsministeren foreslår innebærer blant annet økt reservedelslager for de eksisterende fregattene, ett ekstra mannskape for dagens fire fregatter, samt dobbelt mannskap på Sjøforsvarets nyeste skip, logistikkfartøyet KNM «Maud».

KNM «Maud» vil sørge for forsyning av blant annet drivstoff ute i fregattenes operasjonsområder. Tiltakene vil bidra til å holde fregattene i sjøen lengre tid om gangen, og dermed økt operativ evne for de fire gjenværende fregattene.

Flere fly til Evenes

Blant ett av flere langsiktige tiltak mener forsvarsministeren at det må vurderes å gå til anskaffelse av flere P-8 Poseidon maritime patruljefly, flyene som skal ha sin base på Evenes. Norge har i dag fem fly i bestilling. Det første skal etter planen leveres i 2021.

Forsvarsministeren ønsker også å få utredet anskaffelsen av en ekstra ubåt ut over de fire som Norge allerede har bestilt. Fra Stortingets talerstol var han tydelig på at ekstra ubåter eller fly ville kompensere fullt ut for bortfallet av KNM «Helge Ingstad».

– Å øke antall ubåter vil gi økt operativ evne, men det vil ta tid, sa ministeren.

– Flere maritime patruljefly vil heller ikke kompensere for bortfallet av operativ effekt, men innkjøpet kan iverksettes i den pågående anskaffelsesprosessen, og vil kunne gi økt operativ evne fra 2025.

Les også:

Forsvarsministeren la til at et ekstra P-8 Poseidon også vil innebære tiltak på Evenes flystasjon, der flyene skal ha sin base.