Her er oversikten over hvor mye kommunene får for oppdrett

Foto:

DEL

Gjennom Havbruksfondet vil nordlandskommunene få en uttelling for oppdrettsaktiviteten de har lagt til rette for.

Som eksempel vil Tysfjord kommune få 6,9 millioner kroner, og Ballangen får 2,6 millioner kroner. Også Narvik og Evenes får midler fra Havbruksfondet, hver 650.000 kroner.

Fylkesråd for næring, Ingelin Noresjø (KrF) har i mange år etterlyst at kommunene får uttelling for at de stiller havarealer til disposisjon for havbruksnæringa.

– Det skulle blott bare mangle at ikke kommunene får noe igjen for sin tilrettelegging. Det burde være en fast avgift til Havbruksfondet, slik at kommunene får en forutsigbar årlig inntekt. Den vil selvsagt ikke være den største størrelsesorden som denne engangsutbetalingen fra Havbruksfondet, men den ville vært et godt intensiv for å tilrettelegge for denne næringen. Sånn sett en vinn-vinn-situasjon for alle parter, sier Noresjø i en pressemelding til Avisa Nordland.

Per år fordeler Havbruksfondet nær en milliard kroner til alle oppdrettskommunene i landet, etter hvor stor økning i antall kilo laks man får i merdene i den enkelte kommune.

Oppdrettsselskapene vil utover våren få behandlet søknader om ytterligere økning av biomasse opp til seks prosent. Om dette blir godkjent, vil det kunne bety tre ganger så høy utbetaling for kommunene.

– Det er svært positivt at kommunene får uttelling for sin tilrettelegging for havbruksnæringene, men jeg vil poengtere at dette bør honoreres på permanent basis, med årlige gevinster for jobben kommunene gjør med å tilrettelegge for denne viktige næringen, sier Noresjø i pressemeldingen.

Artikkeltags