Har slått seg sammen om et oppdrettskonsept som har internasjonalt potensial

Narvik-bedrift aner store, og nye muligheter i oppdrettsbransjen.