Oppdretterne sikler etter Ofoten: Ønske om nær 20 nye lokaliteter

Arbeidet med å lage et forslag til felles kystsoneplan for Ofoten tar lengre tid enn først antatt. Årsaken er blant annet mange innspill fra havbruksaktører om hvor i fjordene det kan etableres fiskeoppdrett.