Oppdretterne utvider – nesten dobbelt så mye fisk skal opp fra havet

Men det har ikke noe med algeangrepet i 2019 å gjøre.