Stadig flere innen oppdrettsnæringen jobber i retning av nullutslipp. Samtidig dobles produksjonen i tradisjonelle, åpne merder i Ofotfjorden. I februar ble Ballangen Sjøfarm AS sin søknad om å doble biomassen av oppdrettslaks behandlet i Narvik kommunestyre. I juni ble det søkt om det samme for Cermaq Norway AS sin lokasjon på Tortenneset. Begge søknadene ble stemt gjennom mot stemmene til SV, MDG og Rødt, og det blir neppe de eneste.

Doblingen forsvares med at tilstanden i Ofotfjorden er god, noe mange setter spørsmålstegn ved, deriblant lokale fiskere. Tar vi utgangspunkt i at fjordhelsa er god, stiller vi oss uforstående til ønsket om å tillate utvidet drift, og dermed risikere at tilstanden i fjorden vår forverres.

Det er også et problem at søknader om drastisk økning av oppdretten behandles individuelt. Når en ikke ser på den totale belastningen på livet i fjorden og i elvene, er det nærmest umulig å ta faglig gode valg.

Alle er enige om at oppdrettsnæringa, ved tradisjonell drift, har store utfordringer med lus, rømming, og forurensning i havet. For noen oppdrettere har dette ledet til innovasjon, eksempelvis Aqua Future sine lukkede anlegg i Vevelstad. SV og MDG mener at kommunen har en rolle i å stille krav som utfordrer næringa til å tenke nytt og bærekraftig.

Oppdrettsnæringen er, og skal være, en viktig næring for landet vårt, nå og i fremtiden. Derfor mener vi at det er avgjørende at vi nå bidrar til å dra næringen i en bærekraftig retning. Flere kommuner, blant annet Osterøy og Tromsø, har tydelig vist at de ønsker nullutslipp i oppdrettsnæringen. Det handler om å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling og samtidig legge til rette for fremtidig konkurransedyktighet i markedet. Narvik kommune må stille krav til næringen etter plan og bygningsloven; det kan gis grenseverdier for tillatt forurensing og det kan stilles krav til miljøkvalitet i planområdet.

Både SV og MDG ønsker fremtidsrettet, bærekraftig oppdrett velkommen i Ofotfjorden.