Gå til sidens hovedinnhold

Opprør mot sentralisering og Forskjells-Norge!

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Rødt Nordland vil takke alle som stemte på Rødt i kommunestyre- og fylkestingsvalget. Vi har fått representanter i 10 nye kommuner, 6 av dem på Helgeland, og vi har økt fra 25 til 38 i kommunestyrene og fra 2 til 3 i fylkestinget. Selv om vi har gått litt tilbake i noen kommuner og mistet noen plasser, har vi totalt sett styrket oss mye i Nordland. I Alstahaug og Dønna har vi fått det beste valgresultatet i landet med henholdsvis 17,9 og 16,8 prosent!

Vi er nå også representert i alle fylkestingene i landet. Antall medlemmer på landsbasis har økt voldsomt fra ca. 2000 for fire år siden til over 9200 nå. I Nordland har vi hatt en tilsvarende utvikling. Gjennom dette har vi lagt et veldig godt grunnlag for stortingsvalget om to år.

Store deler av befolkningen har forstått at stat, regjering, og sentrale myndigheter er i ferd med å trekke seg ut av Distrikts-Norge. De overlater oss i distriktene til markedet. Dette godtar ikke folk, og sinnet og frustrasjon har skapt folkelige bevegelser som Bunadsgeriljaen og Folkeaksjonen for Høyere utdanning på Helgeland. Og folk har gjennom stemmeseddelen påført regjeringspartiene og AP et kraftig nederlag.

Hva slags forandringer dette betyr, og hvor store de blir, gjenstår å se. Kommunene og fylkeskommunen vil fortsatt være prisgitt en statlig økonomisk politikk og en regjering som øker forskjellene og svekker velferdsstaten og fellesskapet.

Denne utviklinga forsterkes av svekket råderett gjennom en EØS-avtale som fører til angrep på faglige rettigheter, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Gjennom tilslutning til EUs energibyrå Acer undergraves norsk råderett over krafta som er grunnlaget for mange lokalsamfunn i Nordland. Det kommunale selvstyret angripes av et regjeringsoppnevnt utvalg via EØS-avtalen, og EUs Jernbanepakke 4 gjør at regjeringas oppsplitting av jernbanen og konkurranseutsetting av persontogtrafikken, bl.a. på Nordlandsbanen, blir permanent.

Valget har synliggjort opprøret mot dagens samfunnsutvikling, og særlig mot den voldsomme sentraliseringa i Distrikts-Norge, og at grensen for hva folk finner seg i er nådd. Det har også vist at klima/miljøbevisstheten, og kravet om handling og effektive tiltak, vokser i styrke. Alt dette vil Rødt ha høyt på dagsorden i vårt arbeid både i og utenfor kommunestyrene og fylkestinget.

I 2017 ble Rødt representert på Stortinget. Det skaper et mye bedre grunnlag for å mobilisere folkelig motstand mot dagens politiske kurs, og sette diskusjonen om et annet samfunnssystem på dagsorden. Et demokratisk, sosialistisk samfunn der hensynet til folk, natur og miljø/klima er overordnet størst mulig profitt for et fåtall eiere.

Kommentarer til denne saken