Gå til sidens hovedinnhold

Ordfører på ville veier

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Prosjektsekretær for Skarberghalvøya grunneierlag og Skrovkjosen grunneierlag

Ordfører Tor Asgeir Johansen i Tysfjord kommune har gått ut offentlig med sine personlige/private planer om å flytte E6 til traseen mellom Kjøpsvik og Sætran – nå riksvei 827 Kjøpsvikveien og videreført Kjøpsvik/Drag – som eneste fergestrekning for E6 over Tysfjorden. Planene er grundig presentert og beskrevet i lokalavisa Fremover onsdag 29. mai 2019.

Det skal allerede her nevnes at R827 – Kjøpsvikveien – er bygget etter riksvei-standard, ikke etter Europavei-standard og der er hele seks trange tunneler på strekningen. Der er for øvrig betydelig snøskredfare flere steder langs strekningen som det er vanskelig å sikre.

Ikke nok med dette: Tysfjord kommunes ordfører vil også legge ned fergesambandet Bognes/Skarberget og flytte ferga (Melshorn) til sambandet Kjøpsvik/Drag.

Dermed kuttes «livsnerven» til ytre Tysfjord, og folk og samfunn der blir over natten fratatt veiforbindelsen som ble etablert allerede på 1940-tallet, og som har gjort det mulig å bo og fungere i dette området av Tysfjorden. De samfunn som her rammes er bygdene rundt Skarberghalvøya og Skrovkjosen på østsiden av Tysfjorden. Bygder på vestsiden av Tysfjorden blir også rammet. Det gjelder Korsnes, Leiknes, Bogstranda, Storjord, men også bygdesamfunn i Hamarøy kommune.

At Tysfjord kommunes egen ordfører går ut som «soloartist» på denne måten og foreslår dyptgripende kommunikasjonsendringer i kommunen – uten at dette er blitt grundig konsekvensvurdert og behandlet i kommunens styrende organer – formannskap og kommunestyre – er helt utrolig og uakseptabelt.

For øvrig kan en spørre seg om det er ordføreren sin oppgave å foreslå private/personlige kommunikasjonsløsninger i områder av kommunen som vil spare staten for utgifter, men som samtidig vil ramme kommunens egne innbyggere og påføre disse store ulemper. Svaret må bli nei, det er ikke ordførerens oppgave å jobbe på denne måten. Det er respektløst.

En skulle tro at ordførerens oppgave er å jobbe fram kommunikasjonsløsninger som tjener alle i kommunen, og gjerne i samspill med nabokommuner. Det er det stikk motsatte som ordfører Tor Asgeir Johansen bedriver, og han gjør dette uten å ha støtte i politiske organer i egen kommune.

Å fremme egne private ideer – som en enkeltstående spontan handling – er nå én ting, men her har ordfører Tor Asgeir Johansen allerede startet lobbyvirksomhet for sine private ideer rundt om i politiske etater/organisasjoner som for eksempel Trafikkforbund, Vegdirektoratet/Statens vegvesen, regionråd, departementer og så videre, uten å ha «ryggdekning» hos kommunens innbyggere gjennom kommunestyre og formannskap.

Dette er rett og slett ikke bra – og ordføreren bør raskest mulig slutte med dette og gå ut og beklage sin egenrådige framferd.

For øvrig er det all grunn til å tro at dette er et kommunevalg-«stunt» fra Tor Asgeir Johansen sin side når det skal velges nytt kommunestyre til høsten i den nye storkommunen Narvik. I en slik sammenheng hender det at politikere «går over lik» for å vinne fram med sitt budskap og sitt kandidatur.

Flere offentlige utredninger har slått fast at nåværende E6-trase er den korteste og beste samfunnsmessig sett. Den siste KVU er datert året 2012 og tar for seg E6-strekningen Mørsvikbotn – Ballangen. Konklusjonen her er klar: Gjeldende trase er den beste med hensyn til videre utbedring/utvikling og fergestrekningen Skarberget/Bognes kan kortes ned. Det betyr at dagens E6-trase også skal gjelde i framtiden – og skal betjene det omland som veien går igjennom i dag – på en optimal måte – i samspill med lokale sideveier.

Derfor er det ikke bare for ordfører Tor Asgeir Johansen uten videre å skru ut noen skruer og bytte på noen skilter slik han selv foreslår. Samtidig er det slik at E6 mellom Drag-krysset og Bognes samt videre gjennom Tysfjord og Ballangen kommuner må utbedres med tunneler og avkortinger for å kunne bli en moderne og fullverdig Europavei. Slik utbedring er allerede foreslått fra veimyndighetene i nevnte KVU og dette bør nå gjennomføres innbefattet nedkorting av fergesambandet Bognes/Skarberget også allerede foreslått.

Da samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa presenterte den siste KVU-en i Ballangen i 2012 oppfordret hun innstendig politikerne i regionen om å støtte planene. Hun avsluttet også med å si: «Det skal ikke stå på penger»! Det er derfor tragisk å se hvordan Tor Asgeir Johansen motarbeider det offentlige planarbeidet og prøver å ødelegge for de allerede lagte offentlige planer.

Ved å legge ned fergesambandet Skarberget/Bognes – fjernes det eneste kollektive busstilbudet for folk med tilknytning til Skarberghalvøya og Skrovkjosen. Dessuten blir det mye lengre kjørevei for dem som skal vestover – for eksempel til Lødingen – over Bognes. Hvem skal forresten overta vedlikeholdet av veistrekningen Sætran/Skarberget som er «hovednerven» inn i området? Tor Asgeir Johansen hevder at bare noen få blir berørt av hans forslag. Dette er feil. Der er mange fastboende og fritidsboende, og dessuten er det utrolig arrogant og nedlatende å hevde det Tor Asgeir Johansen gjør. Også deler av Hamarøy kommune blir negativt berørt – og nabokommunen har allerede reagert negativt på planene.

For øvrig er det lett å gjennomskue Tor Asgeirs langsiktige plan – de fire bruer over fjordarmene i indre Tysfjord – som også vil komme fram etter hvert og i neste runde. Det er interessant å se hvordan «soloartisten» Tor Asgeir Johansen prøver å manøvrere og manipulere. Det må presiseres at E6 opprinnelig ikke er lagt der den ligger i dag, bare for å ta hensyn til stedene Fauske og Narvik. Det er like viktig at E6 betjener distriktene den går gjennom – betjener folk og samfunn som har vokst fram – etter at E6 ble bygget. E6-strekningen Drags-krysset/Bognes må utbedres uansett av hensyn til trafikken mot fergesambandet Bognes-Lødingen. Dette bidrar samtidig til at E6 blir mye kortere og mer «lettkjørt» fram mot Bognes, på grunn av tunneler under Ulsvågskaret og Tortenåsen, samt generell utretting av veien. Kjøretiden blir tilsvarende mye kortere. Dette bidrar selvsagt også sterkt til kortere kjøretid inn mot Narvik, også fordi overfarten over Tysfjorden – ved Storjord/Indre Skarberget – kortes ned til 10–15 minutter. Skjellesvikskaret er heller ikke noe problem, spesielt med en tunnel på 1,5 – 2 kilometer under selve skaret og utretting av E6 på begge sider som vil korte ned kjøretiden betydelig.

Som en ekstra bonus vil den korte tunnelen under Skjellesvikskaret sikre veien 100 prosent mot snøskred. Tunnelen er allerede planlagt. Her må nevnes at Kjøpsvikveien – som er meget rasutsatt på vinterstid (tidligere grundig beskrevet og dokumentert i andre innlegg) ikke lar seg skredsikre på samme gunstige måte.

Grunneierlagene i området håper at fornuften vinner fram – også i denne saken.

Kommentarer til denne saken