Ordfører Rune Edvardsen: - Nå må du på banen!

Ankenes ungdomsskole.

Ankenes ungdomsskole. Foto:

Av

Narvik kommune bryter med nasjonalt lovverk og kommunalt planverk gjennom å fortsette prosessen med å overføre 8. trinnet på Ankenes til Narvik ungdomsskole. Ordfører Rune Edvardsen er taus i saken.

DEL

LeserbrevSaken angående overføring av 8. trinnet på Ankenes til Narvik har bare en løsning, selv om flere aktører forsøker å tåkelegge fasiten. Vedtaket, som ble gjort 14. mai om å overføre 8. trinn fra Ankenes til Narvik ungdomsskole, er ugyldiggjort av Fylkesmannen, og det finnes ingen ankemulighet. Det betyr at vedtaket aldri har funnet sted. Arbeid som er gjort knyttet til dette vedtaket har ingen relevans. 8. trinn-elevene på Ankenes skal gå på sin nærskole, og det er Ankenes skole. Skal det endres må det gjøres endring i kommunal forskrift. Det betyr grundig utredning og blant annet to måneders høring før vedtaket kan behandles i kommunestyret. Likevel arbeider administrasjonen i Narvik kommune for gjennomføring av vedtaket før skolestart. At det blir gjort, uten at lederen i Narvik kommune sier et eneste ord om saken, er mildt sagt overraskende. Er det slik at ordfører Rune Edvardsen ikke bryr seg om at organisasjonen han leder bryter både nasjonale regler og kommunale planverk?

Det er trist å se det som skjer i Narvik kommune. I en velfungerende kommune ville aldri dette forslaget kunnet komme til votering i kommunestyret. Når fylkesmannen nå har kjent vedtaket ugyldig, ville det vært på sin plass å beklage det som har skjedd og gjort alt for at elevene skal få holde fram på sin nærskole. Men Narvik kommune fortsetter i stedet som om ingenting har hendt. Det er nesten ikke til å tro. Barnas rettigheter blir overkjørt. Elevene blir redusert til pakkepost.

Politikerne og administrasjonen i Narvik kommune kan utarbeide mulighetsstudier og alternativer så mye de vil, men det har lite eller ingen relevans. Skal 8-trinns elevene overføres til Narvik må det gjøres gjennom lovlige vedtak og god kommunal forvaltning. Det tar sin tid. Å gjennomføre dette i høst, er ikke mulig. Det som nå skjer i Narvik kommune er et grelt eksempel på dårlig kommunal forvaltning.

Troverdigheten til politikerne er helt klart svekket etter denne saken. Først overkjører de alt av demokratiske prosesser og får i gjennom et benkeforslag. Dette blir grundig bemerket både i det politiske miljøet og av FAU Ankenes. Likevel fortsetter de med gjennomføringen av det kontroversielle vedtaket. Så blir lovlighetskontrollen angående overførselen av 8. trinnet behandlet i kommunestyret. Kommuneadvokaten formulerte seg da på en sånn måte at det var liten tvil om at vedtaket var ulovlig. Likevel velger flertallet å se bort i fra advarslene. Nå har altså fylkesmannen kjent vedtaket ugyldig. Selv dette virker ikke til å bremse arbeidet i administrasjonen med overføringen av elevene til Narvik ungdomsskole.

Ordfører Rune Edvardsen: - Nå må du på banen!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags