Gå til sidens hovedinnhold

Orientering om hurtigbåt-forbindelsen Kjeldebotn – Evenes

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Narvik Senterparti har hatt nettmøte med fylkesråd for transport og infrastruktur Bent – Joacim Bentzen hvor spørsmålet ble reist om fremtiden til hurtigbåten. Konklusjonen ble at hurtigbåten skal fortsatt gå over fjorden etter at kontrakten opphører i 2022.

Det som ikke er klarlagt er hvordan båten skal være driftsmessig. Skal båten være dieseldreven eller elektrisk? Skal Nordland fylke eie båten eller private som i dag? Nordland fylkeskommune har i dag flere båter som eies av fylket. Dette har gitt meget positivt resultat. Fylket har spart flere millioner på dette.

Narvik Senterparti mener at i disse tider hvor sterke miljøkrav stilles, så kan denne båten være elektrisk drevet. Vi mener også at fylket kan eie båten og drifte den.

Det er nå litt over et år til ny kontrakt skal skrives. Narvik Senterparti vil fortsatt arbeide med denne saken sammen med Fylkesrådet. Det er mange ting som skal falle på plass før kontraktstiden er omme. Vi kan komme til og trenge den tiden som er frem til år 2022, kanskje nybygging av båt, med ny driftsform som båten skal ha. Det er også ønskelig at andre politiske partier kommer på banen og drar lasset sammen med oss. Ta kontakt med fylket eller oss.

Kommentarer til denne saken