Oslo, Trondheim, Tromsø, Bodø og ... Narvik?

Av

I debatten om Narvik som en del av samisk språkforvaltningsområde er det flere som mener at forpliktelsene overfor kommunens samiske befolkning blir for omfattende for en bykommune som Narvik. De kan nå puste lettet ut.

DEL

LeserbrevSpråkforvaltningsområdet skal nemlig endres fordi alle ser at forskjellige kommuner har forskjellige utgangspunkt og behov. Dagens forpliktelser er kanskje ikke tilpasset en bykommune som Narvik, og derfor er det er en egen kategori på vei for bykommuner

(NOU 2018:18 Hjertespråket)

Bykommuner i samisk språkområde vil være kommuner hvor hovedfokuset er å legge til rette for samiskspråklige barnehager, opplæring i og på samisk, voksenopplæring og utvikling av språkarenaer.

Tanken er at det skal være mulig for storbyer å ta del i det viktige arbeidet for å løfte samiske språk uten at det blir for omfattende. Kategorien er designet slik at byer som Oslo, Trondheim, Tromsø, Bodø og Narvik enkelt skal kunne være med.

De nye kategoriene av språkområdet er vedtatt av Sametinget, men vi venter enda på oppfølging i kommunaldepartementet før det blir en realitet med aktuelle endringer i Lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven).

Narvik bør ta ansvar og gå inn i forvaltningsområdet. En måte for Narvik å gjøre det på, kan være å vedta at man går inn i samisk språkområde når det kommer en fungerende kategori for bykommuner, og inntil da fortsette med midlertidig løsning.

Sameforeningene vil derfor oppfordre samtlige politiske partier om å støtte denne løsningen. Også samene har forventninger til tjenester og tilbud i det daglige. Nye Narvik kommune har nå en gylden anledning til å komme sin samiske befolkning i møte med helt grunnleggende og rettferdige tjenester.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags