Frykter at enda flere arbeidsplasser flyttes til Oslo

Regjeringen sier den vil legge til rette for kompetansearbeidsplasser i regionene. Når det gjelder Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, som blant annet har kontor i Narvik, ser det ut til at sentralisering til Oslo er i gang.