Over 600 har søkt dagpenger i Narvik

Ferske tall fra NAV viser at totalt 629 arbeidstakere i Narvik har søkt om dagpenger.